OSF: Platvorm van onafhankelijk politieke partijen

"De FNP in Den Haag" (Onafhankelijke Senaatsfractie)

"De FNP in Den Haag" (OSF: Onafhankelijke Senaatsfractie)

OSF logo Secretariaat OSF T. 06 - 41 20 36 04 infoosf.nl Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen.  

Lees meer over regionale politiek in Nederland in het OSF-tijdschrift Locomotie.

 

Klik hier naar de Visie en Missie van de OSF

Klik hier naar het OSF pamflet Terug naar de menselijke Maat

 

De FNP heeft in 1995 aan de wieg gestaan van de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Veertien onafhankelijke regionale partijen uit heel Nederland hebben zich verenigd in it platvorm. Op dit moment heeft de OSF één zetel in de Eerste Kamer. 

 

FNP in OSF bestuur en Wetenschappelijk Bureau

 

De FNP is al vanaf het bgin in 1995 betrokken bij Bestuur en Wetenschappelijk Bureau van de OSF. 

Sinds 2007 levert de FNP de voorzitter van de OSF.


In de praktijk betekent dit dat er sinds enkele jaren subsidie is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en scholing voor de aangesloten regionale partijen. Ook is er dankzij de inspanningen van de OSF- fractie televisie- en radio zendtijd verkregen: de OSF doet mee aan de zendtijd voor politieke partijen bij de publieke omroep.  Deze zendtijd stelt de OSF beschikbaar aan aangesloten regionale partijen.

 

Alle aangesloten partijen hebben hun eigen ideeën en identiteit. Ze zijn gelijkwaardig, met drie kernwaarden:

1. Altijd op zoek naar kleinschaligheid en menselijk maatwerk

2. Met elkaar samenwerken, zonder aantasting van de eigen identiteit

3. Optrekken als één partij, eenheid in diversiteit

 

Contact met OSF:
Website: www.OSF.nl
Facebook: facebook.com/OnafhankelijkeSenaatsFractie
Twitter: twitter.com/OSFractie

 

Provinciale Staten stemmen

 

Niet de burgers maar de leden van Provinciale Staten stemmen voor de Eerste Kamer, Dit zijn dus indirecte verkiezingen. Regionale en lokale partijen dragen per provincie een kandidaat voor. In Friesland is Gerben Gerbrandy de kandidaat-senator.

De Eerste Kamer controleert de regering, kan wetten goed-en afkeuren. De Eerste Kamer krijgt steeds meer macht omdat de coalitie geen meerderheid meer heeft.

 

Daarom wordt de OSF heel belangrijk. Als de lokale en regionale partijen nog beter samenwerken-bij gemeenteraadsverkiezingen stemt 33% lokaal-dan zal de invloed van de OSF steeds groter worden.

 

Hindrik ten Hoeve (FNP) is met elkaar 12 jaar senator geweest voor de OSF. Hij had groot aanzien en is bescheiden geweest in tal van zaken, bijvoorbeeld het keren van bezuinigingen op cultuur, het veiligstellen van Friestalige kinderopvang en het veiligstellen van de onafhankelijkheid van Omrop Fryslân. 

 

Ton Raven, Senator OSF 

 

Ton Raven (Lokaal Limburg) is sinds januari 2021 de OSF-senator. Raven komt uit Geleen en was eerder lange tijd gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Sittard-Geleen.

 

Raven wil de stem van de onafhankelijke lokale en regionale partijen door laten klinken. Hij wil daarbij leren van de ervaringen van zijn voorganger, en de focus richten op die zaken die direct effect hebben op de gemeenten en provincies. Raven heeft met name aandacht voor het overeind houden van de basisvoorzieningen en de financiële positie van gemeenten en provincies, en betrekt sterker als voorheen de steunfractie van de OSF bij zijn standpuntbepaling in de Eerste Kamer. 

 

contact : emailtonraven.nl  

 

OSF contactpersonen binnen de FNP:  

 

Durk Stoker, voorzitter, durkstokerosf.nl

Annigje Toering, ledenraad, annigje.toeringfnp.frl

Wopke Veenstra, steunfractie, w.veenstrafryslan.frl

Sijbe Knol, steunfractie, s.knolfryslan.frl

 

 Downloads:
Visie en missie van de OSF
OSF pamflet terug naar de menselijke maat


2023 FNP Fryslân - Disclaimer