OSF: Platvorm van onafhankelijk politieke partijen

"De FNP in Den Haag" (Onafhankelijke Senaatsfractie)

"De FNP in Den Haag" (OSF: Onafhankelijke Senaatsfractie)

OSF logo Secretariaat OSF T. 06 - 41 20 36 04 infoosf.nl Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen.  

  Lees meer over regionale politiek in Nederland in het OSF-tijdschrift Locomotie.

 

Klik hier naar de Visie en Missie van de OSF

Klik hier naar het OSF pamflet Terug naar de menselijke Maat

 

De FNP heeft in 1995 aan de wieg gestaan van de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Veertien onafhankelijke regionale partijen uit heel Nederland hebben zich verenigd in it platvorm. Op dit moment heeft de OSF één zetel in de Eerste Kamer. 

 

FNP in OSF bestuur en Wetenschappelijk Bureau

 

De FNP is al vanaf het bgin in 1995 betrokken bij Bestuur en Wetenschappelijk Bureau van de OSF. 

Sinds 2007 levert de FNP de voorzitter van de OSF.


In de praktijk betekent dit dat er sinds enkele jaren subsidie is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en scholing voor de aangesloten regionale partijen. Ook is er dankzij de inspanningen van de OSF- fractie televisie- en radio zendtijd verkregen: de OSF doet mee aan de zendtijd voor politieke partijen bij de publieke omroep.  Deze zendtijd stelt de OSF beschikbaar aan aangesloten regionale partijen.

 

Alle aangesloten partijen hebben hun eigen ideeën en identiteit. Ze zijn gelijkwaardig, met drie kernwaarden:

1. Altijd op zoek naar kleinschaligheid en menselijk maatwerk

2. Met elkaar samenwerken, zonder aantasting van de eigen identiteit

3. Optrekken als één partij, eenheid in diversiteit

 

Contact met OSF:
Website: www.OSF.nl
Facebook: facebook.com/OnafhankelijkeSenaatsFractie
Twitter: twitter.com/OSFractie

 

Provinciale Staten stemmen

 

Niet de burgers maar de leden van Provinciale Staten stemmen voor de Eerste Kamer, Dit zijn dus indirecte verkiezingen. Regionale en lokale partijen dragen per provincie een kandidaat voor. In Friesland is Gerben Gerbrandy de kandidaat-senator.

De Eerste Kamer controleert de regering, kan wetten goed-en afkeuren. De Eerste Kamer krijgt steeds meer macht omdat de coalitie geen meerderheid meer heeft.

 

Daarom wordt de OSF heel belangrijk. Als de lokale en regionale partijen nog beter samenwerken-bij gemeenteraadsverkiezingen stemt 33% lokaal-dan zal de invloed van de OSF steeds groter worden.

 

Hindrik ten Hoeve (FNP) is met elkaar 12 jaar senator geweest voor de OSF. Hij had groot aanzien en is bescheiden geweest in tal van zaken, bijvoorbeeld het keren van bezuinigingen op cultuur, het veiligstellen van Friestalige kinderopvang en het veiligstellen van de onafhankelijkheid van Omrop Fryslân. 

 

Gerben Gerbrandy, Senator OSF

 

FNP'er Gerben Gerbrandy is in 2019 gekozen als Senator in de Eerste Kamer, voor de OSF.

Speerpunten de komende periode zijn, om meer zeggenschap en bevoegdheid naar Friesland en de regio's te krijgen voor belangrijke thema's zoals onderwijs, zorg, landbouw, cultuur, energie en media.

 

Gerbrandy (1952) is geboren en getogen in Friesland, was 25 jaar learaar en 20 jaar actief in de politiek. Twee jaar raadslid Súdwest-Fryslân, 13 jaar wethouder Wymbritseradiel en 6 jaar burgemeester Achtkarspelen. Daarnaast is hij altijd actief geweest in kerk en gemeenschap.

De Senator laat het geluid van de onafhankelijke partijen in Nederland horen. Gerbrandy: "Het zou voor Den Haag wel goed zijn om dat geluid, van 33 % van alle kiezers, serieus te nemen. De onafhankelijken komen er aan!"

 

Contact: gerbengerbrandyosf.nl

 

gerben gerbrandy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSF contactpersonen binnen de FNP:

Durk Stoker, voorzitter, durkstokerosf.nl

Annigje Toering, ledenraad, annigje.toeringfnp.frl

Wopke Veenstra, steunfractie, w.veenstrafryslan.frl

Sijbe Knol, steunfractie, s.knolfryslan.frl

 

 Downloads:
Visie en missie van de OSF
OSF pamflet terug naar de menselijke maat


2021 FNP Fryslân - Disclaimer