Over de Fryske Nasjonale Partij

FNP Fryslân is een politieke partij in Friesland sinds 1962.
De FNP gaat uit van de kracht van ‘mienskippen’, de maatschappij, als die ruimte en (eigen) bevoegdheid krijgen dan versterkt dat de eigen taal, cultuur en identiteit en daarmee het welzijn. De FNP voelt zich thuis in een solidair Europa en streeft naar een op alle gebieden een duurzaam Friesland, bijvoorbeeld ondernemende ‘mienskippen’, energie, meer biodiversiteit en nog meer!


FNP provinciaal en gemeentelijk

 

De FNP, opgericht in 1962, heeft bijna 1300 leden. De basis van de organisatie ligt in de afdelingen, die volgens de gemeentelijke indeling georganiseerd zijn. In bijna alle gemeenten in Friesland heeft de FNP een afdeling met leden, een bestuur en een fractie.

 

Commissies en Statenfractie

 

Op provinciaal niveau heeft de partij een hoofdbestuur met een aantal commissies. Het hoofdbestuur zorgt er voor dat de partij-organisatie provinciaal vorm krijgt en geeft ondersteuning aan de afdelingen. De leden van de statenfractie verwoorden de politieke FNP-standpunten in de Staten van Friesland. De leden van de fractie hebben ook zitting in verschillende Statencommissies. De fractie wordt bijgestaan door twee fractiemedewerkers.

 

FNP in de Eerste Kamer

 

Sinds 1999 heeft de FNP een vertegenwoordiging in de Eerste Kamer-de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie). Dit is een samenwerkingsverband van regionale partijen in de verschillende provincies in de Senaat. Vanaf 2007 levert de FNP als grootste regionale partij ook de voorzitter van de OSF.

 

FNP in Europa

 

De FNP werkt in de Europese politieke partij European Free Alliance (EFA) samen met andere regionale politieke partijen in Europa zoals bijvoorbeeld de Schotten, de Welshmen en de Catalanen. Onder de ongeveer 40 Europese partners bevinden zich ook de Friese politieke partijen in Duitsland. De FNP heeft als medeoprichter een directe zetel in het bestuur van de EFA.2023 FNP Fryslân - Disclaimer