Senator Hendrik ten Hoeve

 
Hendrik ten Hoeve 2015   

FNP senator Hendrik ten Hoeve

 

De OSF - Onafhankelijke SenaatsFractie - is de vereniging voor onafhankelijke provinciale politiek. Zestien provinciale onafhankelijke partijen, waaronder ook de FNP, werken daarin samen.

 

Woonplaats: Heerenveen  E-Post: hendriktenhoeve@osfractie.nl 

Telefoon:  06 - 294 802 72    

 

Postadres:  Luitenant 2, 8448 PC Heerenveen                         

 

 

De Onafhankelijke Senaatsfractie is in de Eerste Kamer vertegenwoordigd door senator Hendrik ten Hoeve

Zodat ook ons geluid kan doorklinken in Den Haag !

 

De OSF zet zich in voor meer invloed van de regionale politieke belangen in Den Haag. 

De OSF is een samenwerkingsverband. De partijen die samenwerken in de OSF,

willen door het met elkaar delen van ideeën, soms door het met elkaar opzetten

van projecten en ook door met elkaar op te treden in de landelijke politiek,

sterker worden. En daarmee beter in staat te zijn om op te komen voor de belangen

van de inwoners van hun provincies.

 

 

De eigen website van de OSF is http://www.osf.nl/. Vanzelfsprekend kunt u daar meer informatie vinden over de achtergronden en activiteiten van de OSF en de deelnemende provinciale partijen.

 

Voorts wordt door het Wetenschappelijk Bureau fan de OSF (Wetenschappelijke Stichting) een blad uitgegeven, Locomotie, dat op internet is te vinden: http://www.osfractie.nl/wb/locomotie.html

 

En tot besluit;  de OSF heeft ook een eigen fractiepagina op http://www.eerstekamer.nl/  (zie onder: Kamerleden). Daar is onder meer de inbreng van de senator in de kamerdebatten te vinden. 2019 FNP Fryslân - Disclaimer