Overzicht / contact

Het Partijhuis in Leeuwarden is elke dinsdag en donderdag open van 10.00 tot 14.00 uur. De medewerkers Aly en Tryntsje onder leiding van FNP buromedewerker Tjibbe Brinkman zorgen dat de partij facilitair kan draaien, doen de boekhouding en de ledenadministratie. Op het Partijhuis hebben bestuur en commissies ook hun vaste vergaderstek.

 

Bij het partijhuis kunt u ook promotiemateriaal en kantoormateriaal bestellen

voor een overzicht klik hier


Contact met de FNP: het Partijhuis  

Fryske Nasjonale Partij
Obrechtstraat 32
8916 EN Leeuwarden
Antwoordnummer 5034
8900 VB Leeuwarden
Telefoon: 058-2131422
E-post: fnphusfnp.frl

 

Statenfractie:

058-2925803

E: fnpfryslan.frl

   

 

FNP provinciaal en gemeentelijk 

De FNP, opgericht in 1962, heeft ongeveer 1300 leden. Het is een groeiende partij zowel wat aantal leden als kiezers betreft. De basis van de organisatie ligt in de afdelingen, die volgens de gemeentelijke grenzen zijn georganiseerd. In 16 van de 24 gemeenten in Fryslân heeft de FNP een afdeling met leden, een bestuur en een fractie. Alles bij elkaar zijn er 59 FNP raadsleden, 10 wethouders, een burgemeester, een gedeputeerde en 4 statenleden. 

Commissies en Statenfractie
Op provinciaal niveau heeft de partij een hoofdbestuur met een aantal commissies. Vanaf 2007 is binnen de FNP de FNP-Jongerein actief. De jongerenactiviteiten zijn te volgen op www.jongerein.fnp.frl/ . Het hoofdbestuur zorgt dat de partij-organisatie provinciaal vorm krijgt en faciliteert de afdelingen. 
De leden van de statenfractie verwoorden de politieke FNP-standpunten in de Provinciale Staten van Fryslân.
De leden van de fractie hebben ook zitting in de diverse statencommissies. De fractie wordt ondersteund door twee fractiemedewerkers.  

 

FNP in de Eerste Kamer
Sedert 1999 is de FNP ook in de Eerste Kamer vertegenwoordigd via de OSF. Tussen 2003 en 2011 was oud-FNP-voorzitter en -statenlid Hendrik ten Hoeve uit Stiens ons kamerlid. Sinds 2015 is Hindrik ten Hoeve wederom senator van de OSF - de Onafhankelijke Senaatsfractie - een samenwerkingsverband van regionale partijen uit de diverse provincies in de Senaat.

 

FNP in Europa

De FNP werkt in de Europese politieke partij EFA / Europese Vrije Alliantie samen met andere regionale politieke partijen in Europa. Zoals de Schotten, de Welshmen en de Catalanen. Onder deze ongeveer 40 Europese partners bevinden zich ook de Friese politieke partijen in Duitsland. De EFA heeft zes zetels in het Europees Parlement en vormt met De Groenen één fractie. De FNP heeft als mede-oprichter een directe vertegenwoordiger in het bestuur van de EFA.

 

Contact met de FNP

 

Algemene contactgegevens:     Provinciale contactgegevens:      Gemeentelijke contactgegevens:

Fryske Nasjonale Partij
Obrechtstraat 32
8916 EN Leeuwarden

Antwoordnummer 5034

8900 VB Leeuwarden
Telefoon: 058-2131422
E-mail: fnphusfnp.frl

FNP Statenfractie

Provinciehuis 

Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ 

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Telefoon 058-2925803
E-mail: fnpfryslan.frl

De gemeentelijke adres gegevens
kunt u vinden op de afdelingspagina.


2019 FNP Fryslân - Disclaimer