Contact met het Hoofdbestuur

Algemeen e-post:
HB.ynfofnp.frl
 

Jan Arendz (voorzitter)

Woonplaats: Beetsterzwaag

T: +31 06 11864505  

 

Jan Benedictus (penningmeester)

Woonplaats: Boelenslaan

 

Aeltsje de Groot (secretaris)

Woonplaats: Stiens

 

Annigje Toering
Woonplaats: Mantgum

 

Marcel van der Wal

Woonplaats: Oudega (Smallingerland) 2023 FNP Fryslân - Disclaimer