NIEUWS   05-03-2019


[Blog] Sijbe Knol en Jan Willem Tuininga

Leeuwarden bouwt aan de zuidkant nep-dorpen terwijl bestaande plaatsen in Friesland op slot zitten. In deze echte dorpen is vraag. In Berltsum was twee weken geleden een inschrijving voor 10 levensloop-bestendige woningen. Hier hebben maar liefst 155 mensen zich op ingeschreven! Er is dus wat mis met het woningbouwbeleid.

"Huizen bouwen in échte dorpen!" (Blog van Sijbe Knol en Jan Willem Tuininga)

Dorpen hebben huizenbouw nodig om leefbaar te blijven. En mensen willen er wonen mede omdat de stad helemaal niet meer ver is. In Friesland hebben wij een prima infrastructuur, je hoeft niet meer net als in de middeleeuwen een uur met paard en wagen onderweg naar Leeuwarden te zijn. Een bewoner van Techum is bijna net zo veel tijd kwijt om in Leeuwarden te komen dan een inwoner van Stiens, Marsum of Mantgum. De uitganspunten van gedeputeerde Kielstra rondom woningbouw zijn zwaar verouderd. Uitgangspunten zijn gebaseerd op een evaluatie over de periode van 2011 tot 2015 (evaluatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, Quick Scan Friese Woningmarkt 2014). In deze periode werd gesteld dat mensen vastzitten omdat hun huis minder waard was dan er geld onder zat en dat ouderen geen verhuiswens hadden.

Laat mensen doorstromen 
De realiteit is inmiddels compleet anders. De markt trekt aan en de prijzen gaan omhoog. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben ook niet stilgestaan. Mensen moeten langer thuis wonen, uit gaan van eigenkracht en meedoen. Bovendien worden verzorgingshuizen gesloten. Geluiden die de FNP hoort zijn onder andere dat de kosten voor huishoudelijke hulp oplopen. De huishoudelijke hulp maakt soms bovenverdiepingen schoon waar de mensen niet meer komen. De meest recente ontwikkelingen in een dorp als Berltsum laten zien dat deze mensen wel degelijk willen doorstromen. Op deze manier komen er ook weer woningen vrij voor vitale gezinnen en jongeren.

Stop verdere nieuwbouw in Leeuwarden
Afgelopen zondag werd in het programma Buro de Vries van Omrop Fryslân duidelijke dat gedeputeerde Kielstra alleen nog demografische veranderingen als uitgangspunt neemt. Dat zou feitelijk nog de enige maatstaaf voor beleid zijn. Wanneer hij deze cijfers serieus neemt dan zou de nieuwbouw bij de stad Leeuwarden meteen een halt toe geroepen moeten worden. Er worden hier in rap tempo nieuwe dorpen uit de grond gestampt met vooral gezinswoningen. Gezinnen worden op deze manier gedwongen om naar de stad te verhuizen. Bovendien neemt met al deze nieuwe inwoners de druk op voorzieningen in de stad ook weer toe. Denk aan het tekort aan huisartsen en scholen die uit haar voegen barsten terwijl anderen moeten sluiten.

Kijk maar Burgum
Een ander probleem is dat bouwplannen vaak lang onderweg zijn voordat ze gerealiseerd worden. De maatschappelijke werkelijkheid kan dan compleet anders zijn. Een voorbeeld is het grote nieuwbouwplan de Warren in Burgum. 11 Jaar geleden is men met deze plannen begonnen. Wanneer de informatie uit 2011 – 2015 waar op Kielstra zijn beleid baseert al niet meer actueel is dan mag men bij deze langlopende projecten helemaal vraagtekens zetten. De inwoners willen deze 300 woningen anders verdelen. Niet bouwen in een kwetsbaar natuurgebied maar inbreiding in Burgum en verdelen over de andere dorpen.
  
De FNP vindt dat het tijd wordt om met elkaar een keus te maken. Dwars kijken naar krimp. Bouwen naar aard en schaal in de dorpen en voor doelgroepen zoals onze ouderen. En help de doorstroom op gang voor onze jongeren. Inpasbaar en betaalbaar. Versterk de kracht van de dorpen en haal druk van de stad af. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn gemiddeld 5 tot 7 jaar in de stad. Het zou dan ook beter zijn dat het college in Leeuwarden de focus verlegt. In plaats van compleet nieuwe dorpen bouwen zich meer richt op betaalbare verbeteringen van de bestaande sociale voorraad. En op de kleinere kernen.

Niet verschuilen achter demografische cijfers
Het wordt tijd voor een bestuurder met visie en lef, die zich net verschuilt achter demografische cijfers. Een dwarskijker die geen gemakkelijke krimplabels plakt, maar die durft te besturen. Die zich bekommert om de dorpen en de kansen daar pakt. Bouwen in onze provincie is maatwerk dat om een actieve houding vraagt. 
  
Jan Willem Tuininga, fractievoorzitter FNP Ljouwert
Sijbe Knol, raadslid FNP Waadhoeke (kandidaat Statenlid) 


Tags: bloch

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer