NIEUWS   08-03-2023


Op werkbezoek bij Plaatselijk Belang - Werkgroep geWOON Surhuizum

Werkgroep geWOON Surhuizum past ons goed, gewoon doen en gewoon doen. Zo is dat ook voor de voorzitter van Plaatselijk Belang, Klaas Pool en algemeen bestuurslid Afke Rijpma. De handen in één slaan en zorgen dat zij zaken kunnen veranderen.

Sinds Klaas in Plaatselijk Belang is gestapt, wilde hij al graag aan de slag met de woningbouw in Surhuizum. Klaas is een echte Surhúster en ziet zijn leeftijdsgenoten allemaal naar omliggende dorpen verhuizen. Waarom? Er is simpelweg geen plek in eigen dorp! Dit moet anders en daarom wordt er een werkgroep opgericht. Daar is Klaas natuurlijk ook bij betrokken.

 

Na een druk bezochte informatieavond in maart 2022 is wel duidelijk dat dit onderwerp hoog zit bij veel dorpsgenoten. Tijdens deze avond worden er enkele opties besproken waar mogelijk gebouwd kan worden. Zoals het nu lijkt, is er een plek gevonden en staat de gemeente daar ook voor open.

Binnenkort zal er een tweede avond worden georganiseerd en zijn de zaken alweer wat concreter. Het lijkt er heel sterk op dat dit plan tot een mooie uit- en samenwerking zal komen! Van onder op, een plan uit de gemeenschap in samenwerking met de gemeente. Prachtig.

 

Wat zou er de komende vijf jaar moeten gebeuren?

De busverbinding, het openbaar vervoer moet goed blijven. Het kan niet zo zijn dat de kleinere dorpen niet meer goed gebruik kunnen maken van de bus. Wij moeten ervoor zorgen dat onze inwoners naar verschillende plaatsen kunnen reizen. Voor hun werk, opleiding, etc.

Ook de woningbouw moet worden aangepakt. Er voor zorgen dat jongeren ook in eigen dorp kunnen blijven wonen.

En ten slotte geeft Klaas aan dat hij vindt dat de verdeling van de subsidies beter moet. Zoals het nu gaat is het niet eerlijk. De aanvragen worden te ingewikkeld gemaakt waardoor het mislukt. En dat is zonde want het gaat ten koste van de gemeenschap.

 

Heb je een oproep aan de politiek?

Het is zeer belangrijk dat in alle dorpen goede en toegankelijke voorzieningen zijn (en blijven) zoals goede zorg en basisscholen.Tags: Ferfier yn Fryslan, Jongerein, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer