NIEUWS   21-04-2021


Opinie: Bouw het Groene Hart maar vol!

“Noordelijk Nederland kenmerkt zich door de goede kwaliteit van de leefomgeving. De lucht is hier het schoonst van heel Nederland. Hier kun je relatief goedkoop en ruim wonen, te midden van prachtige landschappen met cultuurrijk boerenland en waardevolle natuurgebieden.”

Wie denkt dat het hier om een fragment uit een landschapsdocumentaire over het prachtige Noorden gaat heeft het mis. De bovenstaande zin staat als een ordinair verkooppraatje opgenomen in het op omstreden wijze verschenen plan "Bouwstenen voor het Deltaplan (19-04-2021)." Alsof het de vlotte babbel is van een budgetmakelaar die geheel Noord Nederland in de uitverkoop doet. De zin wordt vervolgd met: "De hoge kwaliteit van de leefomgeving in Noordelijk Nederland biedt de mogelijkheid om een extra bijdrage te leveren aan de nationale woningbouwopgave."

 

Die ‘extra bijdrage' betreft maar liefst 220.000 woningen. Tel dat op bij het staande bod van 100.000 woningen en men komt op een totaal aantal te bouwen huizen van 320.000.

DRIEHONDERD-TWINTIG-DUIZEND HUIZEN! Laat dat eens in u omgaan.

 

Volgens het omstreden plan dwingt "De druk op de fysieke leefomgeving" ons "het ontwikkelpotentieel van heel Nederland te benutten." Wat men bedoelt te zeggen is dat de Randstad overvol is en de Noordelijke provincies open staan om dat op te lossen. Zonder de bevolking te raadplegen en alle lagen van volksvertegenwoordiging passerend worden deze ´Bouwstenen voor het deltaplan´ de wereld in geholpen als een verschrikkelijk patiëntendossier dat opzettelijk op straat is komen te liggen....."Patiënt Nederland, u lijdt aan een hartinfarct. Uw Randstad is volkomen dichtgeslibd en dreigt nu de rest van het land aan te tasten. Wij gaan u echter niet behandelen daar wij eerst willen wachten tot de ernstige symptomen ook duidelijk zichtbaar en voelbaar zijn in de rest van uw lichaam. Dat is op dit moment nog niet het geval maar wees gerust, in de nabije toekomst is het onvermijdbaar!"

 

Met lokkertjes als "betere bereikbaarheid" en "een betere sociaaleconomische status" verkoopt een aantal overambitieuze wethouders en gedeputeerden juist dat wat ons in het Noorden maakt tot wie wij zijn, onze rust en ruimte! Was de Friese paradox er niet juist op gestoeld dat wij in het Noorden gemiddeld wellicht iets minder verdienden, maar des te gelukkiger waren? Is de brede welvaart in de ‘perifere regio' niet juist veel groter dan die in de stad? Ja natuurlijk, maar ook daar heeft het stuk iets schokkends over te melden, "Nederland is te klein voor perifere regio's." Het staat er letterlijk.

 

Nog niet zo lang geleden schreef ik dat de Randstad failliet was, men vond dat destijds een gedurfde bewering. Bouwstenen voor het Deltaplan bewijst echter mijn gelijk door te schrijven "In de Randstad komen de grenzen van agglomeratievoordelen in zicht...." Met andere woorden...het is er te vol! Men heeft er geen baat meer bij! En dus moet de inwoner van de regio nu lijdzaam toekijken hoe het failliete systeem ook zijn of haar directe woonomgeving infecteert.  

 

Wat mij betreft is het prima dat er in het Noorden wordt gebouwd. Maar naar aard, schaal en karakter, en in de eerste plaats voor de mensen die daar nu wonen en worstelen met de problemen op de woningmarkt. En de rest van de astronomische woningbouwopgave? Zullen we daarmee het Groene Hart maar volbouwen?

Welnee, een dergelijke oproep zou net zo ridicuul zijn als het aanbod van 320.000 woningen van de "noorderlijke" bestuurders. Het is tijd om een keus te maken. Doorgaan in een failliet systeem van schaalvergroting en bij elkaar op bieden of kiezen voor een duurzaam voortbestaan waarin welzijn het uitgangspunt is.

 

Aant Jelle Soepboer
Historicus, geograaf en FNP politicus.Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer