NIEUWS   14-11-2020


Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En ‘Wij hebben de naam stug te zijn en onze eigen taal te praten.’

Met deze teksten probeert de stichting Regio Marketing en Toerisme (RMT) in de regio ‘’Noordoost-Friesland’’ de toerist naar het gebied te halen. Bestaande vooroordelen en stereotypen worden nog sterker aangezet. Want, zo zegt de regiomarketeer vorige week donderdag tegen Omrop Fryslân (vertaling): ‘Een goede eigenschap van de Friezen is de zelfspot, en als de mensen hier dan komen dan valt het hen erg mee.’


"Fryslân verdient beter" (Bert Koonstra, Aant Jelle Soepboer, Sybren Posthumus, Sijbe Knol)

Wij zijn helemaal klaar met die stereotypen. De tijd dat er wat ongemakkelijk om moesten lachen ligt ook in de vorige eeuw. Dat je met gemeenschapsgeld niet beter in staat bent om Fryslân en de regio met zelfvertrouwen in de markt te zetten, geeft te denken. Fryslân verdient beter.

 

Nu staat de kwestie in Noardeast-Fryslân niet op zichzelf. Fryslân-breed is er een beweging gaande waarin het eigene niet goed genoeg meer is. De toeristische organisatie RMT werkt samen met het grotere Merk Fryslân. Die organisatie heeft als doel om de versnippering tegen te gaan, zo valt ook op de homepage te lezen. ‘Vermarketing van de regio doet de stichting zelf, in samenwerking met de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân. Speerpunt is dat we versnippering in Friesland tegengaan'. in dat licht bekeken is de verbastering fan Noardeast-Fryslân ook wel te verklaren.

 

In september lanceerde Merk Fryslân de campagne ‘Wereldreis in Friesland'. Friezen zouden vaker in eigen regio op vakantie moeten gaan. Een mooi streven. Maar ook hier was de teneur dat wat wij hier hebben niet goed genoeg is. De Oldehove werd verbasterd tot Pisa, de Westhoek werd de Sahara en de Twizelermieden is tegenwoordig het Griekse eiland Lesbos. Oh ja, dat alles onder de naam ‘Friesland Style'. Laat ons duidelijk zijn, dat is niet onze stijl. Fryslân verdient beter.

 

In haar drang de zelfbenoemde versnippering tegen te gaan heeft Merk Fryslân nog een andere eigenschap, naast dat het dwingend oplegt afstand te doen van wat eigen is wordt er in Fryslân ook geen ruimte meer gelaten voor initiatieven van onderop. De regio Noardwest-Fryslân en een deel van de Greidhoeke hadden voorheen Bestimming Noardwest-Fryslân als toeristische organisatie. Van onderop aangejaagd door ondernemers in de regio werd dat een organisatie die meer dan 700 toeristische bedrijven vertegenwoordigde. Leeuwarden trok de subsidie in en Waadhoeke en Harlingen zwichtten eveneens, het moest worden ondergebracht bij Merk Fryslân. Een rondje langs de kanalen fan Bestimming Noardwest laat zien dat Merk Fryslân ze totaal heeft verwaarloosd. Er is niet veel meer van over.

 

Is dat wat wij willen in Fryslân? Promotie, zonder ruimte voor eigenheid, het wegpoetsen van taal en cultuur, centraal aangestuurd? Het wordt tijd dat gemeenten en de provincie hun rol oppakken. Stel stevige criteria bij de subsidievoorwaarden en geef Fryslân dat wat het verdient. Fryslân verdient beter.

 

Bert Koonstra, fractievoorzitter FNP Noardeast-Fryslân,
Aant Jelle Soepboer, raadslid FNP Noardeast-Fryslân,
Sybren Posthumus, woordvoerder Toerisme FNP Fryslân en
Sijbe Knol, fractievoorzitter FNP FryslânTags: Frysk en Meartaligens, Kulturiele haadsted, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer