NIEUWS   18-10-2020


Bouw nieuwe woningen in elk dorp

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is er een trek van mensen uit andere delen van het land aan de gang. Door corona en het thuiswerken in combinatie met de ruimte, rust en onze manier van leven, zijn er steeds meer mensen die het aantrekkelijk vinden om in Fryslân te komen wonen.

Uit de laatste cijfers van de makelaars van de NVM blijkt dat in Fryslân de huizenprijzen met tussen 11-20% omhoog zijn geschoten, het aantal verkochte huizen met 6-20% en dat op dit moment 8% van de woningen wordt verkocht aan mensen uit het westen van Nederland. Ook een zogenaamde krimpregio als noordoost-Fryslân die jarenlang de put in is gepraat, laat plussen zien van 17% (prijs) en 19% (aantal). Het plezierige wonen in Fryslân en andere regio’s is ontdekt en daar moet op worden ingespeeld.


Gentrificatie van het platteland
De effecten die hierdoor ontstaan zijn ook in Fryslân een sterke stijging van de gemiddelde prijs voor een huis en concurrentie op de woningmarkt met mensen met vaak net een wat grotere beurs. Voor de gemiddelde inwoner wordt het zo langzaam aan moeilijker om een nette woning te bemachtigen. Als er niet snel op deze ontwikkeling wordt geanticipeeerd zullen deze effecten op de korte termijn nog verder toenemen, met als reëel gevaar de gentrificatie van het platteland. De oorspronkelijke bevolking wordt dan weggeduwd. 


De roep van sommige partijen om delen van onze provincie aan te wijzen als ‘agglomeratiegebieden' is een grote bedrijging. Een partij als Forum voor Democratie spreekt uit dat het 100.000 woningen extra wil, en daarvoor het zuidoosten van Fryslân grootschalig wil verbouwen. Taal, cultuur maar ook de identiteit van onze provincie worden op die manier verscheurd door grote concentraties nieuwe inwoners. Bovendien leiden nieuwe nepdorpen in het landelijk gebied tot een aantasting van het landschap. Verspillen wij op die manier niet datgene wat ons nu juist positief onderscheidt?

Iepen mienskip
De valkuil bij deze ontwikkelingen is om de kramp te schieten. Het sentiment ‘Wij willen die mensen hier niet ‘ is dan ook een volslagen dood spoor. De ontwikkelingen zijn al aan de gang. Als we hier niet slim mee om gaan, blazen we de woningmarkt in Fryslân op, en zullen de prijzen nog verder stijgen en zullen onze inwoners nog moeilijker een woning vinden. Het wordt tijd om de ontwikkelingen positief in te zetten. Fryslân is een ‘iepen mienskip', ook in 2020. 

Faciliteer de woningbouw in alle dorpen
Verdelen over Fryslân! De kwaliteiten rust en ruimte zijn eigenlijk in onze hele provincie hoog. Bovendien bestaan er haast geen afstanden meer. Met de komst van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As is de Friese infrastructuur meer dan goed op orde. Van noordoost- tot zuidwest-Fryslân. Als wij de meest actuele prognoses erbij pakken, zijn er in Fryslân in de komende tien jaar 10.150 extra woningen nodig. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, is dat een absoluut minimum. Met het wegvallen van de woningcontingenten zijn de gemeenten nu meer als ooit tevoren zelf aan zet. 


Gemeenten, pak jullie rol! Faciliteer woningbouw in elk dorp naar aard, schaal en karakter. Trek nieuwe vitale mensen aan, versterk daarmee het verenigingsleven, de school in het dorp en daarmee de leefbaarheid. Geef de nieuwe mensen de ruimte, maar toon ze ook onze manier van leven. In Berltsum bouw je één keer in de drie jaar een versierde wagen voor bij het dorpsfeest. Voetbalt je zoon of dochter bij VVI dan draai je een bardienst in Idskenhuizen. We lopen niet de deur plat bij elkaar, maar als er wat is dan helpen we elkaar. Gun de mensen onze manier van leven.

Overheden in Fryslân zullen, anders als voorheen, hard aan de slag moeten met deze uitdagingen. Op de ontwikkelingen anticiperen en slim met de trends omgaan. Bouw nieuwe woningen in elk dorp!Tags: Bloch, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer