NIEUWS   01-10-2019


[Blog] Samen naar een goede toekomst voor de Friese landbouw

Het Malieveld in Den Haag zal dinsdag volstaan met boeren die zich door de politiek in de hoek geduwd voelen. Als men de signalen goed leest, zijn ze vooral kwaad omdat zij het gevoel hebben dat alle maatschappelijke problemen bij de boeren neergelegd worden. Terwijl andere mensen en andere sectoren gespaard worden en door kunnen gaan met het vervuilen van de wereld, is de toekomst van veel boerenbedrijven onzeker geworden.

De landbouwsector heeft door de jaren heenveel regelgeving over zich heen gekregen en veel geld geïnvesteerd om daar aante voldoen door aanpassing van de bedrijfsvoering of door toepassing van nieuwetechnieken. Het PAS-debacle laat nu zien dat dit in zijn geheel noch nietvoldoende was om onze natuur te beschermen.

 

Het is hard voor de boeren dat de commissie Remkesals eerste maatregel adviseert om boeren uit te kopen. Andere sectoren komen  pas later aan de beurt. Maar het feit dat hetstikstofprobleem vooral in de directe omgeving van natuurgebieden speelt endaar ook opgelost moet worden, geeft ons in Fryslân ook kansen.

 

Steeds meer mensen maken zich zorgen over hetlandschap. De kwaliteit van het landschap is niet los te zien van wonen en werkenin Fryslân. De Friese boeren kunnen hier een zeer belangrijke rol in spelen. Deprovincie kan de regie nemen in de aanpak van het stikstofprobleem. Zo kanbijvoorbeeld de stikstofruimte die vrijkomt van boeren die zelf al willenstoppen of moeten stoppen omdat ze dicht bij gevoelige gebieden werken, binnenFryslân toegekend worden aan boeren die willen verduurzamen. Vanzelf hoort daardan een goede schadevergoeding bij, of hulp bij het verplaatsen van het bedrijfnaar een betere locatie.

 

De Friese landbouw heeft in de wereld altijdvoorop gelopen. Maar de gangbare landbouw komt zo langzaam maar zeker op eendood spoor. Dat is waarom de FNP naar een grondgebonden landbouw wil, met zoweinig mogelijk gebruik van kunstmest. Wij willen een ecologisch en economischduurzaam model, beter voor de natuur en beter voor de boeren. De boeren moetenbij deze omschakeling aan alle kanten geholpen wij, want dit moet met degemeenschap gedaan worden.

 


 Tags: Bloch, Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer