NIEUWS   10-03-2019


[Blog] Bram Bonnema over het nieuwe denken bij het Wetterskip

Het Fochteloërveen in Ooststellingwerf lekt en dat is een ernstige zaak. Het prachtige hoogveengebied is uniek in West-Europa, is het leefgebied van de kraanvogel en bosruiter, maar ook van slangen zoals de adder, ringslang en gladde slang.
Het hoogveen klinkt als gevolg van de warme en droge zomer van 2018 snel in. Bovendien lekt het water weg vanwege een poreuze waterkering. Kwetsbare planten en dieren komen in de knel en, zo waarschuwen deskundigen, niet alleen het cultuur-historisch landschap verdwijnt, er komt ook een grote hoeveelheid CO2 bij vrij. Dit moeten we met z’n allen niet willen.
"Water vast houden moet de nieuwe denkwijze worden" (Blog van Bram Bonnema het Wetterskip)

Klimaatverandering brengt ook droogte mee
Bij een te laag waterpeil worden de houten waterkeringen zichtbaar. Marjan Dunning van Natuurmonumenten  trok voor de draaiende camera’s van Omrop Fryslân  en 1Vandaag  met haar handen de houten en vermolmde damwanden zomaar kapot. Het natuurgebied heeft water nodig. De afgelopen jaren heeft Wetterskip Fryslân  zich bezig gehouden met grondverzet om ruimte te maken om (regen)water bij klimaatbuien te kunnen bergen.  Mensen moeten immers droge voeten houden. Deze retentiegebieden zijn het antwoord op een veranderend klimaat en bij mogelijk tropische buien. Dat is belangrijk, in Fryslân wonen we onder NAP en veiligheid is een groot goed. Toch brengt klimaatverandering ons ook warmere en drogere periodes. Deze februarimaand laat het zien. Onze waterschapbestuurders zouden ook het opvangen en vasthouden van water tot prioriteit moeten maken. Vooral in gebieden rond kwetsbare natuur, zoals in Ooststellingwerf bij Fochteloo.

Vastgehouden water
Maar er zijn meer redenen. Het is bekend dat door de stijgende zeespiegel aan de Waddenkust meer zout water de Frieze boezem binnendringt. Zoet water dat lokaal opgevangen en vastgehouden is kan die (ondergrondse) druk weerstaan. Boeren kunnen in droge periodes gebruik maken van de opslag van zoet water. En dat hoeft lang niet altijd natuurgebied te zijn. Een ander aspect is dat grondwater in droge tijden weleens gebruikt wordt. Maar dat water is in eerste instantie bedoeld voor de burgers. De mens krijgt hier begrijpelijkerwijs voorrang boven de natuur. Door ‘vastgehouden water’ achter de hand te hebben houdt Fryslân niet alleen de natuur en het landschap in stand, het heeft ook praktische argumenten.
 
Opvangen, bergen en vasthouden
De volgorde tijdens natte perioden zou dan moeten zijn: opvangen, bergen en vasthouden. Voor het opvangen en bergen is het belangrijk dat het land dit kan. Wij zien de laatste 10-15 jaar dat het oorspronkelijk landschap verdwijnt, greppels en sloten worden gedempt, terwijl het voor de waterhuishouding zo noodzakelijk is dat het water vastgehouden kan worden. Een voorbeeld is de ontwikkeling van groenblauwe zones, plekken waar het jaar rond water aanwezig is. Plannen bij Leeuwarden en Donkerbroek laten zien dat Fryslân op dit terrein voorop loopt bij deze uitdagingen. Voor het behoud van het Fochteloërveen is het twee voor twaalf om het water vast te houden. Voor de waterschapsbestuurders de hoogste tijd om van het vasthouden van water een speerpunt te maken.
Tags: Bloch, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer