BLOGS EN PODCASTS

Tag: Natuer en lanskip


FNP Fryslan S
22-09-2020

De Lelylijn moet er voor Fryslân zijn

De Lelylijn, de nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en Groningen, is de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Vooral het zuidoosten van ons provincie krijgt met het nieuwe spoor betere OV-verbindingen. Het is eveneens een eerste stap naar snelle ...

FNP Fryslan Sijbe
19-06-2020

De wolf (het eerlijke verhaal)

Woensdag waren we getuige van de grootste onzin in deze bestuursperiode van de Provinciale Staten van Fryslân tot nu toe. Een rechts blok van VVD, CDA, Forum, PVV met steun van de ChristenUnie wil de wolf uit Friesland weren. Van te voren opper ...

FNP Fryslan Wopke veenstra bloch41
24-04-2020

Stikstof: speculantenmarkt of eerlijk verdelen?

Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woningbouw en wegenbouw in de Randstad mogelijk wil maken. Wij pleiten voor een sterke regierol van de provincie bij de verdeling van schaarse stikstofruimte om er ...

FNP Fryslan Wopke veen
01-10-2019

[Blog] Samen naar een goede toekomst voor de Friese landbouw

Het Malieveld in Den Haag zal dinsdag volstaan met boeren die zich door de politiek in de hoek geduwd voelen. Als men de signalen goed leest, zijn ze vooral kwaad omdat zij het gevoel hebben dat alle maatschappelijke problemen bij de boeren neergeleg ...

FNP Fryslan Johannesk1
11-03-2019

[FNPodcast] #3 - Bio landbouw

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

FNP Fryslan Bert vol
11-03-2019

[Blog] Bert Vollema: Omschakelen naar bio-landbouw mooi maar duur

Bert Vollema schakelt over op biologische landbouw. Hij schreef een blog over de obstakels en hij sprak erover in de podcast. ...

FNP Fryslan Johannes kr
09-03-2019

[blog] Johannes Kramer: FNP wil dorpsmolens op zee

In de aanloop naar de Statenverkiezingen willen bijna alle partijen nieuwe windmolens op land toestaan. De FNP niet. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer