BLOGS EN PODCASTS

Tag: Buorkje yn Fryslan


FNP Fryslan Wo
24-11-2020

Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de la ...

FNP Fryslan Wopke veenstra bloch41
24-04-2020

Stikstof: speculantenmarkt of eerlijk verdelen?

Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woningbouw en wegenbouw in de Randstad mogelijk wil maken. Wij pleiten voor een sterke regierol van de provincie bij de verdeling van schaarse stikstofruimte om er ...

FNP Fryslan Wopke veen
16-10-2019

[Blog] De oplossing ligt in de regio

Stikstofmaatregelen hebben afgelopen zomer al tal van bouwprojecten op slot gezet, en door boze boeren komen nu ook steden en wegen tot stilstand. De oorzaak is bekend: Haagse wetgeving en de uitspraken van de Raad van State. De Randstad schrijft van ...

FNP Fryslan Wopke veen
01-10-2019

[Blog] Samen naar een goede toekomst voor de Friese landbouw

Het Malieveld in Den Haag zal dinsdag volstaan met boeren die zich door de politiek in de hoek geduwd voelen. Als men de signalen goed leest, zijn ze vooral kwaad omdat zij het gevoel hebben dat alle maatschappelijke problemen bij de boeren neergeleg ...

FNP Fryslan Johannesk1
11-03-2019

[FNPodcast] #3 - Bio landbouw

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

FNP Fryslan Bert vol
11-03-2019

[Blog] Bert Vollema: Omschakelen naar bio-landbouw mooi maar duur

Bert Vollema schakelt over op biologische landbouw. Hij schreef een blog over de obstakels en hij sprak erover in de podcast. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer