BLOGS EN PODCASTS


FNP Fryslan Paleis van justitije leeuwa
28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?

Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare mo ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opinie: Bouw daar waar wij willen wonen

Het is zover, de cijfers liggen op tafel. De gemeente Leeuwarden heeft laten onderzoeken wat iedereen allang wist. Maar liefst 84% van de jongeren wil in hun eigen dorp blijven wonen. Maar ook: maar liefst 21 dorpen zitten totaal op slot. Er is geen ...

FNP Fryslan Aant jelle soep
21-04-2021

Opinie: Bouw het Groene Hart maar vol!

“Noordelijk Nederland kenmerkt zich door de goede kwaliteit van de leefomgeving. De lucht is hier het schoonst van heel Nederland. Hier kun je relatief goedkoop en ruim wonen, te midden van prachtige landschappen met cultuurrijk boerenland en w ...

FNP Fryslan Neat te ki
08-03-2021

[FNPodcast] #7 - TK verkiezingen

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema's. Een prettig gesprek voor tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

FNP Fryslan Sijbe
11-02-2021

Sturing over eigen leven en eigen omgeving.

Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht van Fryslân willen versterken is er een grondige verandering nodig. Sommige voorstellen kunnen meehelpen om de eerste stapp ...

FNP Fryslan Aant jelle soep
05-02-2021

Opinie Aant Jelle Soepboer: ‘Beste Amsterdammer, wonen in de regio vraagt aanpassingsvermogen’

Veel Amsterdammers verlaten de stad en trekken de regio in. Aant Jelle Soepboer heet hen welkom, maar kijkt er ook met gemengde gevoelens naar. ...

FNP Fryslan Wo
24-11-2020

Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de la ...

FNP Fryslan Carbidschi
18-11-2020

Beste Randstad bewoner, blijf van ons carbid af

Open brief aan bewoners van de Randstad en de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ...

FNP Fryslan Wadde
14-11-2020

Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan Nieuw
18-10-2020

Bouw nieuwe woningen in elk dorp

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is er een trek van mensen uit andere delen van het land aan de gang. Door corona en het thuiswerken in combinatie met de ruimte, rust ...

FNP Fryslan S
22-09-2020

De Lelylijn moet er voor Fryslân zijn

De Lelylijn, de nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en Groningen, is de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Vooral het zuidoosten van ons provincie krijgt met het nieuwe spoor betere OV-verbindingen. Het is eveneens een eerste stap naar snelle ...

FNP Fryslan Sijbe
19-06-2020

De wolf (het eerlijke verhaal)

Woensdag waren we getuige van de grootste onzin in deze bestuursperiode van de Provinciale Staten van Fryslân tot nu toe. Een rechts blok van VVD, CDA, Forum, PVV met steun van de ChristenUnie wil de wolf uit Friesland weren. Van te voren opper ...

FNP Fryslan Bij st. annaparo
30-05-2020

Sijbe Knol: Grote ruimte voor het kleine

Gedwongen door een virus werd de wereld een paar maanden gelden ineens een stukje kleiner, althans, zo voelde het voor mij. Nu, een paar maanden later vraag ik mij luidop af of ik een kleinere wereld eigenlijk ook erg vind? Want is kleiner slechter? ...

FNP Fryslan Klaas fokk
11-05-2020

Interview gedeputeerde Fryslân, Klaas Fokkinga

“Ik ben zelf woonachtig in een krimpgebied; in de regio Noardeast Fryslân”, vertelt gedeputeerde Klaas Fokkinga, “en ik zie het gebied vergrijzen. Maar je moet niet alleen focussen op negatieve zaken, want er gebeuren ook veel ...

FNP Fryslan Wopke veenstra bloch41
24-04-2020

Stikstof: speculantenmarkt of eerlijk verdelen?

Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woningbouw en wegenbouw in de Randstad mogelijk wil maken. Wij pleiten voor een sterke regierol van de provincie bij de verdeling van schaarse stikstofruimte om er ...

FNP Fryslan Sijbe
06-02-2020

[Blog] Sijbe Knol: "Defensie weigert bom te ontmantelen"

Het ministerie van Defensie heeft bewezen dat het in staat is grote weerstand op te roepen en onrust te creëren in de regio. Na het debacle rondom de marinierskazerne in Vlissingen, waren een week later al de noordelijke en oostelijke provincies ...

FNP Fryslan Jan willem tuin
11-12-2019

[Blog] Bestuurlijk Fryslân heeft een klap van de (wind)molen gehad

Na tal van andere gemeenten in Fryslân zag afgelopen woensdag ook de Leeuwarder gemeenteraad haar kans om een statement tegen ons landschap te maken. PAL GrienLinks wil dat alle dorpen in de gemeente Leeuwarden een windmolen van maar liefst 100 ...

FNP Fryslan Sijbe
15-11-2019

[Blog] De stad gaat voor en het platteland mag betalen

Het is zo ver. Als een overwinning vierden sommige partijen woensdag dat een handvol steden ook aanspraak mag maken op een aalmoes uit Den Haag. Eén van die steden is Leeuwarden. U weet wel, die stad met de nepdorpen. De stad die al sinds jaar ...

FNP Fryslan Wopke veen
16-10-2019

[Blog] De oplossing ligt in de regio

Stikstofmaatregelen hebben afgelopen zomer al tal van bouwprojecten op slot gezet, en door boze boeren komen nu ook steden en wegen tot stilstand. De oorzaak is bekend: Haagse wetgeving en de uitspraken van de Raad van State. De Randstad schrijft van ...

FNP Fryslan Wopke veen
01-10-2019

[Blog] Samen naar een goede toekomst voor de Friese landbouw

Het Malieveld in Den Haag zal dinsdag volstaan met boeren die zich door de politiek in de hoek geduwd voelen. Als men de signalen goed leest, zijn ze vooral kwaad omdat zij het gevoel hebben dat alle maatschappelijke problemen bij de boeren neergeleg ...

19-03-2019

[Blog] Corlienke de Jong: "Grote behoefte aan vakmensen"

Overheden, onderwijs en bedrijfsleven geven tientallen miljoenen uit voor meer vakmensen. Toch is er landelijk nog een tekort van 50.000 werknemers. Instanties werken nog dikwijls langs elkaar heen. Omdat het mkb de ziel van de Friese economie is, mo ...

14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoord

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

12-03-2019

[Blog] Gerben Gerbrandy: Fries geluid in Den Haag nodig

Stem 20 maart FNP Fryslân als een oversneden Fries geluid in Den Haag. Dat is óók de inzet voor aanstaande woensdag. Het feit dat de FNP geen filiaal is van een nationale partij is, heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpe ...

11-03-2019

[FNPodcast] #3 - Bio landbouw

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

11-03-2019

[Blog] Bert Vollema: Omschakelen naar bio-landbouw mooi maar duur

Bert Vollema schakelt over op biologische landbouw. Hij schreef een blog over de obstakels en hij sprak erover in de podcast. ...

10-03-2019

[Blog] Bram Bonnema over het nieuwe denken bij het Wetterskip

Het Fochteloërveen in Ooststellingwerf lekt en dat is een ernstige zaak. Het prachtige hoogveengebied is uniek in West-Europa, is het leefgebied van de kraanvogel en bosruiter, maar ook van slangen zoals de adder, ringslang en gladde slang.
H ...

09-03-2019

[blog] Johannes Kramer: FNP wil dorpsmolens op zee

In de aanloop naar de Statenverkiezingen willen bijna alle partijen nieuwe windmolens op land toestaan. De FNP niet. ...

05-03-2019

[Blog] van Rein van der Wal: Het traject Harllingen - Groningen aanhaken op de Wunderline

Iedereen heeft wel eens wensen of dromen.
Dat geldt ook voor politici .
Als statenlid heb je dan ook nog het voordeel dat je soms invloed kunt hebben of kan werken om je wensen uit te laten komen . Ook ik droom en of fantaseer dus wel eens om ...

05-03-2019

[Blog] Sijbe Knol en Jan Willem Tuininga

Leeuwarden bouwt aan de zuidkant nep-dorpen terwijl bestaande plaatsen in Friesland op slot zitten. In deze echte dorpen is vraag. In Berltsum was twee weken geleden een inschrijving voor 10 levensloop-bestendige woningen. Hier hebben maar liefst 155 ...

27-02-2019

[Blog] Wopke Veenstra: 'Laat het landschap niet verliezen van het geld'

De garnalenvissers van Zoutkamp, daar las ik een paar week geleden over in de Volkskrant.
De vissers van wie iedereen zei dat ze op moesten schalen om te overleven. Maar deze mannen bleven klein en winstgevend en kozen voor duurzaam vissen. Lees m ...

21-02-2019

[FNPodcast] #2 - Moedertaal

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

20-02-2019

[Blog] Petra Dol: 'Over moedertaal kan iedereen meepraten'

Vorige week werd ik door de FNP gevraagd om mee te werken aan een podcast over 'moedertaal' en dan vooral over moedertaal in de ouderenzorg. Ik moest opzoeken wat een podcast nu eigenlijk is, maar ik ben overal wel voor in en heb ja gezegd. Ik was we ...

14-02-2019

[Blog] We gaan straks voor 100% biologisch boeren in Fryslân

Dat is eerlijk gezegd nogal wat. Maar we denken dat het op de lange termijn kan. ...

05-02-2019

[FNPodcast] #1 - HaFaBra

De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed! ...

03-01-2019

[Blog] Maak van ons landschap geen energiefabriek

Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hierin de rekening neergelegd bij ons landschap, onze kip met de gouden eieren. Verduurzamen? Natuurlijk. Maar dan wel eerlijk, de ech ...

31-12-2018

[Blog] Gasprotest yn myn âlde studintestêd

13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wachtsjen op de trein nei Ljouwert. En dêrnei dan troch nei de stêd Grins. Bin benijd wat de dei my bringe sil. Fansels h ...

20-12-2018

[Blog] Hâld de tsjerketoer yn't midden

Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it wol sa effektyf mooglik en mei noed foar ús leefomjouwing.

De tiid is dy fan stiging fan enerzjyprizen, de rekken de ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer