6 June 2024

Wat in aardichheid hjoed yn Stiens; ek dit jier waard dêr fannijs in prikkelearme kermis organisearre. Prachtich om te sjen hoe’t alle besikers genoaten fan de attraksjes, de oaljekoeken, it drinken en de ijsco’s. En alles sûnder lûde muzyk, en sûnder knipperjende ljochten!Tags: