Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Provinsjale Steaten

 Jou lud stim embleem FC  

Kontakt:

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs 

Twabaksmerk 52,

8911 KZ 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Tillefoan 058-2925803

E-post fnpfryslan.nl

   180px Fryske Flage 2

 

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ‘e 4 jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

- kaders stelle: hja jouwe Deputearre Steaten de betingsten mei foar it bestjoeren fan de provinsje;

- kontrolearje: hja kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge;

- fertsjintwurdigje: hja fertsjintwurdigje de befolking fan Fryslân.

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag. 

 

De FNP hat op it stuit in fraksje mei 4 sitten yn de Steaten en profilearret him as aktive spiler yn de politike arena. 

 

 Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)