Hendrik de Vries

foto Henk de vries

Wenplak: Stiens

E-Post: 06-14985556

Tillefoan: hendrik.de.vries@fnp.frl

 

Twadde keamerkommisje

Enerzjy-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling Waadhoeke

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer