Jehannes Elzinga

Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

E-Post: jehannes.elzinga@fnp.frl  

Tillefoan: 0517-234524

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Dongeradiel, Ferwerderadiel  en Kollumerlân

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer