NIJS   14-12-2013


It nije jier yn mei de FNP 4 jannewaris yn Frjentsjer

Frijbûtser desimber no online

Ultsje Hosper portret   

De Nijjiersgearsit fan de FNP is op sneon 4 jannewaris 2014 yn Frjentsjer. Yn ferbân mei it stamppôtbuffet graach eefkes oanmelde fia emailannamartha.nl.

 

Fierder yn de nijste Frijbûtser in weromsjen op de prima útslach fan de riedsferkiezings 13 novimber. Dêrneist it koart ferslach fan de Ledegearkomste op 22 novimber. Yn de rubryk 'Fan de Steatefraksje' ferskate súksessen foar de FNP yn de Steaten: it Keatsmuseum, betelber ynternet foar doarpen en in moasje foar de Omrop dy't nei it Europeesk Parlemint giet.

 

Op de lêste side  ferskate oankundigingen fan de Kaderkommisje en in ynstjoerd stik fan Cees van der Meulen oer de stúdzje Frysk oan de RUG.

 

Ut namme fan de redaksje in soad lêswille tawinske!

 

Ultsje Hosper, partijfoarsitter

Reaksje? Mail ultsje.hosperfnp.frl 

 

Klik hjir om de Frijbûtser as *.pdf te lêzen of del te heljenTags

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer