NIJS   24-04-2014


Start kandidaatstelling ferkiezings Steaten en Wetterskip 2015

Frijbûtser fan april no online en troch de bus

Ultsje Hosper portret   

Yn de Frijbûtser fan april de útnoeging foar de Algemiene Ledegearkomste op 28 maaie. De foarsitter jout in skôging fan de definitive útslach fan de riedsferkiezings fan 19 maart. Wichtich foar alle leden is de start fan de kandidaatstelling foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten en it Wetterskip yn 2015. Fierder yn dizze Frijbûtser it Jierferslach oer 2013, aktueel nijs fan de Steatefraksje en in útnoeging foar in temajûn op 2 maaie oer 'Fryslân yn grutter ferbân: Europa, Noard-Nederlân en De Haach.

 

Ut namme fan de redaksje in soad lêswille!

 

Ultsje Hosper, partijfoarsitter

Reaksje? Mail ultsje.hosperfnp.frl

 

Klik hjir nei de Frijbûtser fan aprilTags

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer