NIJS   06-03-2017


Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer

'Stim strategysk, stim op in lokale kandidaat', stelt Ultsje Hosper yn syn kollum fan de partijfoarsitter. De heechste Fryske kandidaten fan 12 partijen komme yn dizze edysje oan bod.

It belang fan regionale kandidaten foar de Twadde Keamer, dêr skriuwt Ultsje Hosper oer. Fan 12 partijen komme de Fryske kandidaten oan it wurd. Wat dogge de partijen foar Fryslân en it Frysk? En foar hokker Fryske saak sille de partijen har ynsette de kommende regearperioade?

 

Fierder ek ferkiezingsnijs fan de nije FNP ôfdieling Waadhoeke:  Jan Dijkstra wurdt listlûker. 'Ik wol noch ien kear knalle, foar de FNP !" In belangryk ûnderwerp yn de gemeente Waadhoeke wurdt de posysje fan it Bildtsk: de Steatefraksje fan de FNP hat mei sukses in moasje yntsjinne foar it Bildtsk as erkende streektaal. 

 

Taheakken:

Frijbûtser 450 maart 2017 (1)

Frijbûtser 450 maart 2017 (2)

Frijbûtser 450 maart 2017 (3)  Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer