NIJS   30-05-2022


Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren)

Op it partijhûs ûntstiet mei yngong fan 1 july 2022 in fakatuere foar allround administratyf meiwurker. In moaie funksje foar 12 oeren yn 'e wike foar in groeiende partij. Reagearje foar 9 juny 2022.

"In moaie funksje foar in groeiende partij" (Tjibbe Brinkman)

Taken û.o. :

o lieding jaan oan de frijwillige meiwurkers

o plenning fan alle wurksumheden op it partijhûs

o it behanneljen fan e-post en gewoane post; telefoantsjinsten

o ynbarren ledejilden, solidariteitsbydragen

o ynkasso's útfiere en akseptgiro's oanmeitsje

o argivearring

o lede administraasje en finansjele administraasje

o behear webside FNP

o ûndersteuning jaan oan haadbestjoer en kommisjes

  

Funksje-easken:

o foldwaande ICT feardigheden

o kennis fan finansjele administraasje en lede administraasje of ree wêze dat te learen

o goeie kommunikative feardichheden

o lid FNP en goeie mûnlinge en skriftlike behearsking fan it Frysk

o de wurksumens fine yn prinsipe plak op twa deidielen; dit ek yn oerlis mei de frijwillige meiwurkers

 

Beleanning:

o foar 12 oeren yn ‘e wike: tusken € 800 en € 1.000 smoarch yn ‘e moanne (ôfhinklik fan ûnderfining en/of kwaliteiten)

 

Ynljochtings binne op te freegjen by:           

Tjibbe Brinkman, allround administratyf meiwurker Partijhûs:

06-1228 8092 of fnphusfnp.frl

 

Sollisitaasjes kinne opstjoerd wurde nei:    

Annigje Toering, ynterim foarsitter FNP: annigjetoeringgmail.comTags: Partijnijs

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer