NIJS   15-01-2020


FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân

Romte foar it rânelân, nije kânsen & nije útdagings, workshops oer sûne grûn, duorsume enerzjy en it sosjaal domein; it kaam allegearre oan ‘e oarder op de FNP nijjiersgearsit yn Hallum op 4 jannewaris 2020. Tige goed organisearre troch de ôfdieling Noardeast-Fryslân.De Fryske Natoer en Miljeupriis wie foar wurkgroep "Twirre" en Hilbrand de Vries hat dit jier de Fryske Fytserspriis wûn.

 

It gehiel stie ûnder lieding fan Ruurd de Graaf fan ôfdieling Noardeast-Fryslân. Hjirûnder de hâlden taspraken fan partijfoarsitter Wouter Wouda en Steatefraksjefoarsitter Corlienke deJong:

 

 

 

 Downloads:
Nijjier 2020 taspraak foarsitter wouter wouda.pdf
20200104 FNP nijjierstaspraak corlienke de jong.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer