NIJS   28-10-2019


Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen

Foar it provinsjehûs yn Ljouwert hat hjoed in foto-aksje west as stipe foar de Katalaanske politike finzenen. Motto fan de aksje wie ‘Amnesty for the Catalan political prisoners’. Mei de aksje hawwe ferskate Steateleden, mar ek 10 Katalanen út Fryslân en Nederlân, dúdlik makke dat dialooch it antwurd is op politike problemen, en net geweld of it achter de traaljes setten fan jo politike tsjinstanners. Mei de aksje foar it provinsjehûs hawwe de dielnimmers harren solidariteit betsjûge mei de Katalaanske kollega's.

"Unrjocht foar Katalaanske politisy" (Sybren Posthumus)

Achter de traaljes

Oanlieding foar de aksje is dat twa wiken lyn yn Spanje besletten is dat 9 Katalaanske politisy elk tusken de 9 en 13 jier achter de traaljes gean. En dat fanwege it organisearjen fan in referindum 2 jier lyn of it tastean fan in debat dêroer. De Steatefraksje fan de FNP fynt it freeslik dat kollega's, nota bene yn de EU, opsluten wurde fanwege it útfieren fan harren rol as folksfertsjintwurdiger.

 

Demokratysk rjocht

Sybren Posthumus, Steatelid foar de FNP: ‘It mei net sa wêze dat it útoefenjen fan it demokratysk rjocht op selsbeskikking útrint op swiere finzenisstraffen. It organisearjen fan in referindum en minsken stimme litte kin net in misdied wêze yn in goed funksjonearjende demokrasy. Yn ynternasjonale ferdraggen fan de Feriene Naasjes (UN) is yn it earste artikel fêstlein dat alle folken sels beslute kinnen oer de eigen takomst'. 

 


 Tags: Europa

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer