NIJS   04-03-2019


Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen

Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.
"Foar de stim fan Fryslân" (TV-spot FNP Fryslân bekend!)

De spot is makke troch Beeldmakkers / De Bey Communicatie út Frjentsjer.

Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingenTags: Ferkiezings

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer