NIJS   13-03-2013


"Onafhankelijkheid zonder gebondenheid bestaat niet"

Us senator Kees de Lange yn OSF partijblêd Locomotie

Kees de Lange   

 “Onafhankelijkheid zonder gebondenheid is een illusie. Dat geldt ook voor een partij als de OSF. Natuurlijk moet je partners binnen de partij ruimte laten. Maar dat is absoluut niet hetzelfde als volstrekte vrijblijvendheid. Doe je dat wel, dan geef je aan het begrip onafhankelijk een merkwaardige invulling. Toch heeft dat in het verleden te vaak een te grote rol gespeeld, daar kom ik straks graag op terug. Onafhankelijk binnen de OSF is je óók binden aan een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten.”

 

Kees de Lange

OSF-Senator foar de FNP

 

Reaksje? Mail: keesdelangeosfractie.nl 

 

Om de dag van vandaag te begrijpen en als politieke partij adequaat op de toekomst te anticiperen schetst De Lange een beeld van het politieke landschap waarin de OSF verkeert. “Dat politieke landschap in Nederland wordt gedomineerd door de landelijke partijen”, zegt hij gedecideerd. “Die doen mee aan de landelijke-, provinciale-, en gemeentelijke verkiezingen, waarbij decentrale afdelingen inhoudelijk in belangrijke mate worden aangestuurd door de centrale partijtop. Die centrale aansturing is een wezenlijk onderdeel van de wijze waarop die partijen politiek voeren. Het centraal gezag is leidend. Binnen de OSF hanteren we een totaal andere opvatting.

De OSF begint niet boven aan de ladder om die trede voor trede af te dalen, maar werkt juist andersom: wij kiezen voor een bestuurlijke bottum-up benadering. Besturen begint op het niveau van de burger en bouwt stap voor stap op tot landelijk niveau.

OSF is geworteld in de provinciale partijen, die zich in landelijk verband verenigd hebben in de OSF en OSF is het vehikel dat meedoet aan de Eerste Kamer verkiezingen. Het staat provinciale partijen vrij om wel of geen deel uit te maken van OSF. We hebben geen individuele leden, de leden zijn de lokale partijen. Als je van onder op opbouwt impliceert dat ook dat je veel ruimte probeert vrij te maken voor vraagstukken als lokale democratie, kleinschaligheid versus grootschaligheid, bijzondere aandacht voor de menselijke maat.”

 

 

Klik hjir nei de nijste Locomotie Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer