NIJS   06-02-2018


OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer

FNP-OSF senator Hindrik ten Hoeve wol allinnich foar de Donorwet stimme, as de nabesteanden it lêste wurd krije. Hy freget om in tasizzing yn de twadde ronde fan it debat.

Rol fan de neibesteanden as feilichheidsklep 

Ten Hoeve wol allinnich foar de Donorwet stimme, as de sibben fan de ferstoane it lêste wurd krije, sa stelt hy yn de twadde termyn.

 

"  Allereerst dank aan mevr. Dijkstra voor haar brief die wij vrijdag ontvingen en die op een aantal punten ook duidelijkheid geeft en ook enkele bezwaren minder belangrijk maakt. 

 

Wat betreft de rol van nabestaanden bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet tot orgaanuitneming bij een terminale patiënt over te gaan wordt uitdrukkelijk gesteld dat in alle gevallen ernstige bezwaren van nabestaanden nu en ook onder het wetsvoorstel door de arts zo serieus worden genomen dat normaal gesproken van de ingreep zal worden afgezien. Handhaving van deze inspraakmogelijkheid van nabestaanden, geen vetorecht, maar wel blijkbaar een zwaarwegend inspraakrecht, is belangrijk..."

....

" De vaststelling van de indienster dat wanneer er geen nabestaanden kunnen worden opgespoord er ook geen donatie zou moeten plaats hebben, is belangrijk, maar geeft geen harde garanties. Dat had wat mij betreft wel in het wetsvoorstel opgenomen mogen worden. Het zou bij aanneming van het voorstel in ieder geval uitdrukkelijk onderdeel moeten uitmaken van de wetsgeschiedenis. Het vormt in het algemeen een veiligheidsklep, maar kan ook belangrijk zijn om het probleem van de formeel of feitelijk onbekwamen te ontscherpen."  

...  

"  Die afweging blijft nog even moeilijk als vorige week, maar ik ben het met de indienster eens dat het belang van al diegenen die lang, en vaak te lang, moeten wachten op een donororgaan echt heel groot is. En ik vindt ook dat de positie van de nabestaanden zoals die nu duidelijk is, het risico van de veronderstelde toestemming kleiner maakt en trouwens ook de verhoudingen onder het voorstel dichter bij de verhoudingen onder de bestaande wet brengt, waar de nabestaande de beslissing mag nemen als de stervende niet uitdrukkelijk nee gezegd heeft. Let wel: als wij er van uit mogen gaan dat er zonder nabestaanden niet gedoneerd wordt en als wij er van uit mogen gaan dat artsen bereid zijn af te zien van de ingreep bij serieuze bezwaren van nabestaanden. Mogen we dat? "

 

 

In soad fragen en beswieren yn earste termyn 

By de behanneling yn earste termyn op 30 jannewaris wiene der benammen in soad fraachtekens.

 

"  Geen makkelijk onderwerp vandaag. Een onderwerp dat aan de ene kant het gevoel geeft eindelijk iets te bieden dat echt tegemoet kan komen aan de schreeuwende behoefte aan meer orgaandonoren. Maar aan andere kant een aantal elementen in zich heeft die de twijfel oproepen of deze methode wel volledig recht doet aan iedereen die er mee gemoeid kan zijn. Dat betekent dat een keuze gemaakt moet worden waarbij wij ons rekenschap moeten geven van ethische en juridische aspecten, en ook nog van gehanteerde medische uitgangspunten en tenslotte natuurlijk van de vraag naar de effectiviteit van de maatregel. Dit is een onderwerp waarbij ik nu al vrees dat ik ook na het nemen van een uiteindelijke beslissing het onrustige gevoel zal houden er niet zeker van te zijn het juiste te hebben gedaan. "

....

" Een bezwaar, voorzitter,  is dat iedereen in principe meegenomen wordt in het systeem dat wie niets van zich laat horen beschikbaar is als donor: registratie "geen bezwaar". Voor wilsonbekwamen wordt daarbij de beslissingsbevoegdheid bij de wettelijk vertegenwoordiger gelegd. Waar een wettelijk vertegenwoordiger is die zich laat horen, is dat duidelijk. Maar waar geen wettelijk vertegenwoordiger is, is de consequentie onduidelijk."

...

" Een vaak in brieven en mails genoemd bezwaar is het feit dat voor het vaststellen van de dood voor een potentiële donor meestal moet worden uitgegaan van het hersendoodprotocol, terwijl niet voor iedereen aannemelijk is dat hersendood echt dood is."

...

"  Ten slotte, voorzitter, het juridische probleem, dat in de beraadslagingen ook telkens een centrale rol heeft gespeeld. Is de regeling van de veronderstelde toestemming van degenen die niet reageren op de opname in het donorregister, is die in overeenstemming met art. 11 van de Grondwet en met art. 8 van het EVRM? Uit beide artikelen volgt dat iedereen het recht heeft zelf te beschikken over het eigen lichaam. "

 

 

Lês hjirûnder de folsleine bydragen fan de OSF yn earste en twadde termyn

 

Bijlagen: 

OSF bijdrage Donorwet 1e termijn

OSF bijdrage Donorwet 2e termijn 

 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer