NIJS   26-03-2015


Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip

Nije bestjoersperioade 26 maart 2015

De FNP hat in poerbêste útslach realisearre by de ferkiezings foar it AB fan Wetterskip Fryslân. Wy binne no de tredde partij yn dit fermidden. Op 25 maart waard ôfskied nommen fan Lolke Folkertsma en Wopke Veenstra. Wopke skoot foar de FNP troch nei Provinsjale Steaten.

Op 26 maart binne Sake van der Meer (rjochts) en Jan van der Kooi (links) foar de FNP ynhammere as nije leden fan it Algemien Bestjoer.  

Ynhammerjen Wetterskip 26 maart 2015 

De nije folksfertsjintwurdigers yn de blommen set troch it Haadbestjoer.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer