NIJS

Tag: europa


FNP Fryslan Konteners12
04-04-2019

Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë

De FNP hat antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op skriftlike fragen oer de kontainerramp mei MSC Zoë. De Kommisje is allinnich ree om te praten mei ferskate ynternasjonale ynstânsjes oer de problemen mei kontainerferfier op see. Konk ...

FNP Fryslan EFA
08-03-2019

Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe

De moasje fan de FNP om it delsjitten en de konsumpsje fan beskerme greidfûgels yn Frankryk foar te kommen, hat in romme mearderheid krigen by de Europeeske susterpartijen. Dat hat hjoed bliken dien op it jierlikse kongres fan de EFA yn Brussel ...

FNP Fryslan Rommel seedyk
08-01-2019

Fragen FNP yn Europeesk Parlemint

Ljouwert – De FNP stelt fia de Europarlemintspartij EFA fragen oer de kontenerramp dy’t de ôfrûne wike plakfûn hat. De FNP trunet mei de fragen oan op it better neilibjen fan de feilichheidsregels, op it folslein fergoed ...

FNP Fryslan
02-05-2016

Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône

Op dit stuit wurdt troch de Europeeske Uny (EU) folop ûnderhannele oer nije hannelsferdraggen mei Kanada (CETA) en de Feriene Steaten (TTIP). It ynwurking setten fan de ferdraggen hat fiergeande negative konsekwinsjes foar de lokale/regionale ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer