NIJS

Tag: Soarch yn Fryslan


FNP Fryslan FNP aksje sions
13-11-2020

Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân

De FNP hat noed oer de plannen fan it Ryk mei de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik útklaaien fan de saneamde ‘acute zorg', konsintraasje en opskaling kin dat in negative ynfloed hawwe op de berikberens fan de soarch en d ...

FNP Fryslan Hûsdo
26-11-2019

Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Kramer oer de plannen fan De Friesland Zorgverzekeraar foar hiele grutte dokterspraktiken. Mei 10.000 pasjinten per praktyk soene der yn guon gemeenten mar in pear plakken oerbliuwe. ...

FNP Fryslan Encircled rod of asclepius svg
11-10-2017

Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert

Nei oanlieding fan in berjocht yn de LC fan 4 oktober oer it tekoart oan húsdokters yn Ljouwert en ynkoarten yn hiel Fryslân, stelt de FNP skriftlike fragen oan it kolleezje. It liket der op dat, as it kolleezje gjin aksje ûndernim ...

FNP Fryslan Sar
13-11-2015

Helikopters ambulânsesoarch faak te let

Helikopters en bussen fan de ambulânsesoarch kinne yn in part fan Fryslân net binnen de noarm fan 30 minuten te plak komme. It giet om de westlike strook fan Fryslân en de trije westlike waadeilannen. ...

FNP Fryslan 6304830201 0199d2ddde o3
03-11-2009

Soarch oer elektromagnetyske fjilden heechspanningskabels

Undersyk moat útwize oft de nije heechspanningsferbining tusken de Eemshaven en de Ranestêd ek ûnder de Noardsee oanlein wurde kin yn stee fan oer lân. De FNP-steatefraksje wol dat de provinsje by it ministearje fan Ekonomysk ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer