Promoasje / kantoar materiaal FNP

Jo kinne de materialen ôfhelje op it partijhûs, as opstjoere litte. By ferstjoeren komme der noch wol ferstjoerkosten oerhinne.

Oersjoch: 

 

      €  per stik 
FNP pet     3,00
FNP pompeblêdspjeldsje     1,00
FNP spjeldsje     1,00
FNP Boek 40 jier FNP    10,00 
FNP Sjaal
    8,50

FNP ôfdielings kinne fergees de folgjende promoasje materialen bestelle

 

FNP pinnen 
FNP memoblokjes 
FNP flesiepeners 
FNP fjoeroanstekkers
FNP kleurplaat
FNP kaaihingers 

FNP gum en puntesliper

FNP Ik hâld fan Fryslân stikkers
FNP Kaaikoarde
FNP stikker 
FNP pipermuntroltsje
FNP winkelweinmuntsjes
 
Fergees te brûken fan it partijhûs
 
FNP jas

FNP polo shirt

FNP flagge
FNP spandoek: ik hâld fan fryslân, stim FNP

FNP roll up banner 

 

FNP ôfdielings kinne de folgjende kantoarmaterialen bestelle

 

      € per stik
FNP slûf A4      0,10
FNP slûf A5      0,07 
FNP slûf A6      0,06 
FNP briefpapier      0,03 
FNP omslaggen      0,05 
 

 

bestelle kin op fnphusfnp.frl

Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer