17-10-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

17-10-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 20:15 oant 21:15
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

03-10-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 21:45
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

26-09-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

12-09-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

12-09-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 20:10 oant 21:40
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-09-2018 - Steatemerk
Fan 16:30 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

05-09-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-09-2018 - Omjouwingsfisy-dei
Fan 10:30 oant 16:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

20-08-2018 - Simmersluting 2018
Fan 20 july oant en mei 3 septimber
Lokaasje: Partijhûs en fraksjekeamer FNP Provinsjehûs

18-07-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

11-07-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

04-07-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

04-07-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

27-06-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer