BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Polityk Bestjoer


FNP Fryslan Sijbe
11-02-2021

Stjoer oer eigen libben en eigen omjouwing.

Takom wike giet it oer bestjoerlike fernijing yn de Steaten fan Fryslân. At wy echt de bestjoerlike krêft fan Fryslân fersterkje wolle is der in yngreven feroaring nedich. Guon útstellen kinne mei helpe om de earste stappen t ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer