Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter
Wetterskip Fryslân hat fan't simmer mei Provinsje Fryslân en Omrop Fryslân in ynhâldlike en finansjele bydrage levere oan in ferfolchôflevering fan de searje 'Wildernis onder water' fan de NPO: 'It Fryske Wetter'.

02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten
Fragen fan de FNP-wetterskipsfraksje

07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip
Degelike bydrage Sake van der Meer

17-08-2015 - Fragen oer gefolgen CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet
FNP yn Algemien Bestjoer Wetterskip Fryslân

26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip
Nije bestjoersperioade 26 maart 2015

11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online
FNP: sûn wetter en droege fuotten

10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân
20 kandidaten FNP foar Algemien Bestjoer en DB Wetterskip Fryslân

24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015
Sake van der Meer (Koatstertille) op earste plak

20-02-2012 - Wetterskip siket no dochs om nije opfangpolders
FNP hie fragen steld nei wetteroerlêst jannewaris

19-01-2012 - FNP: oerlooppolders earder ynsette by wetteroerlêst
Foldwaande opfang neist gemaalkapasiteit bepalend

17-01-2012 - FNP: Woudagemaal faker yn bedriuw
Stoomgemaal soe grutte publykslûker foar Fryslân wêze

07-10-2011 - FNP: Wetterskip te maklik oer wetterhûshâlding sâltwingebiet
Mûnlinge fragen FNP yn it Algemien Bestjoer

04-10-2010 - Boarger krijt de rekken fan hegere kosten Wetterskip
Ekstra ûnderhâld seediken trochskood nei Fryslân

12-07-2010 - FNP: jildkrapte Wetterskip gefolch fan taakferbreding
Lolke Folkertsma: oandwaanlik pleit fan Skelte Brouwers fan Water Natuurlijk

25-03-2010 - Solidariteit frege tusken de wetterskippen
Bestriden muskusrotten yn Fryslân wurdt allinnich mar djoerder

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)